Sök
Följ boken i sociala media

 

Twitteruppdateringar
KÖP BOKEN IDAG!

Köp boken som e-bok eller tryckt bok hos Adlibris, Akademi- bokhandeln, Bokia, Bokus eller andra välsorterade bokhandlare.

Vill du provläsa boken innan du köper? Inga problem - klicka för att ladda hem fylligt utdrag.

Mer än 160 konkreta exempel från hela världen

Förutom vad några av de mest kända företagen gör innehåller boken också exempel på vad företag som t.ex. Hisense (Kina), Tata (Indien) och Cemex (Mexico) gjort för att tjäna pengar på hållbarhet. Läs mer

Handfast hjälp för dig som hållbarhetsredovisar

Tillhör din organisation alla de som redovisar vad ni gör enligt GRIs standard? I boken ingår ett komplett register över GRI-indikatorer kopplat till exemplen du just läst om för att hjälpa dig att hitta liknande historier på hemmaplan. Läs mer

lördag
jun302012

CSR i praktikens LinkedIn-grupp tar vid där boken slutar

Det är en sak att läsa om konkreta exempel men för att kunna genomföra dem behöver man ofta stöd och råd från andra. Ett sätt att träffa dem är att gå med i olika nätverk.

På LinkedIn finns Sveriges största CSR-nätverk för CSR-proffs, ett nätverk som Per nyligen tog över eftersom det också kan fungera som en naturlig förlängning av läsupplevelsen.

Idag har nätverket över 1100 aktiva medlemmar, inklusive lokala subgrupper i Västra Götaland och Skåne, samt för personer som jobbar med företagssamarbeten på ideella organisationer.

Om du inte redan är medlem, passa på. Det är helt gratis - allt du behöver är ett medlemskap i LinkedIn.

Klicka här för att gå med i gruppen "CSR i praktiken" på LinkedIn.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: continue
    CSR i praktikens LinkedIn-grupp tar vid där boken slutar - Nyheter - CSR i praktiken - Sveriges mest hyllade bok om CSR

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Ladda ner ett utdrag ur nya upplagan - vinn föreläsning med Per Grankvist | Main | Just nu 50% rabatt på eboken hos Bokus! »